Ontdek onze diensten

Groenvoorziening

Groenafval

Groenrecycling Beys is een betrouwbare partner voor de verwerking van groenafval uit openbaar- en particulier groenonderhoud. Uit dit groenafval produceren wij diverse hoogwaardige eindproducten zoals groencompost, verrijkte teelaarde en houtsnippers voor biomassa.

Bij onze composteerinrichting worden volgende groenstromen geaccepteerd voor verwerking:

 • Bermmaaisel

 • Tuin- en plantsoenafval

 • Snoeihout, takken, boomstronken

 • Houtsnippers

 • Blad- en haagscheersel

 • Organisch bosafval

Compostering

Wij beschikken tevens over de juiste vergunningen voor het verwerken van groenafval en in overleg met de toezichthoudende instanties voert onze firma continu verbeteringen door in dit composteerproces.

Het geaccepteerde groenafval controleren wij, bij inname, nauwlettend op onzuiverheden zoals grond, stenen, metalen en plastiek. Daarna wordt deze verwerkt in een voortdurend bijgestuurd proces dat ongeveer 4 maanden in beslag neemt. Een goed proces is nodig om goede kwaliteit te garanderen. Dit heeft ertoe geleid dat er momenteel zeer schone compost wordt gemaakt.

Biomassa

Wij chippen stam- en takhout en shredderen afvalhout en groenafval of stronken met eigen machines. Wij maken hiermee producten die zeer geschikt zijn voor verbranding in biomassa-energiecentrales.

Wij kunnen het gehele traject verzorgen van het verwijderen van bomen en houtopstanden tot en met de productie en afname op uw locatie. Heeft u grote hoeveelheden kaphout liggen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij hebben steeds interesse in dit hout. Ook shredderen van afbraakhout is voor ons geen probleem.

Maaiwerken

Op gebied van maaiwerken zijn we al lang geen groentje meer. Wij beschikken over de juiste machines en personeel om te voldoen aan alle eisen. Wij kunnen maaiwerken uitvoeren met en zonder opvang van het maaisel en dit voor:

 • Gemeentes en staatsbanen, provinciebanen

 • Onderaannemers

 • Intercommunales

 • Waterwegen

 • Veldwegen

 • Taluds

 • Spaarbekkens

 • Bouwgronden en braakliggend land

Bosontginning

Algemene bosbouw, ontbossen en bouwrijp maken van bouwplaatsen behoren tot ons takenpakket. Nadat wij onze activeiten uitgevoerd hebben, kuisen wij de gehele oppervlakte en nemen wij al het afval mee.

Enkele specifieke taken die door ons uitgevoerd kunnen worden:

 • Snoeien en vellen van bomen en hagen

 • Rooien van bomen en hagen

 • Dunningen en kaalkap

 • Chippen van tak- en kroonhout

 • Shredderen van boomstronken en wortels

Bladzuigen

Door deze zelf ontworpen machine zijn we in staat grote hoeveelheden bladeren op te zuigen en tot 5 keer te verkleinen. Door onze grote volume kippers kunnen we tot 25m³ verhakseld blad meebrengen. We kunnen zowel links als rechts werken, ideaal voor middenbermen.

We hebben onze diensten al meerdere jaren bewezen aan gemeentes, intercommunales, privé en openbare sector.

Vragen? We helpen je graag verder!

Contacteer ons